Tiết canh cua

TIET CANH CUA

Mô tả món ăn

Thưởng thức món Tiết canh Cua ngon tuyệt khi đến với SOS. Cua được cắt tiết tại bàn khi khách có nhu cầu được xem thực tế.

Reviews

  1. :

    I really want to downvote, but people need to see how wrong you

Add a review


Tin tức mới