Nhũ dê thật

VU DE THAT

Mô tả món ăn

Quý khách không sợ nhầm lẫn giữa nhũ Dê thật và nhũ Heo khi đến với hệ thống lẩu dê SOS. Được bán kg theo thời giá, nguyên trái hoặc 1/2 trái với 02 món nướng mọi và né bơ. 

Reviews

  1. :

    TYVM you’ve solved all my prlmoebs

  2. :

    Exlremety helpful article, please write more.

  3. :

    It’s good to get a fresh way of lonoikg at it.

Add a review


Tin tức mới